Εκδήλωση παρουσίασης ηλεκτροκίνητων οχημάτων με χορηγό την EUROLAMP